Van 't Hof Coaching:

Coaching is een doelgericht en creatief proces waarbij de coach de klant ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen. 

Coaching voor Ondernemers / Werkgevers & ZZP-ers

Werknemers kunnen onderling overleggen/klankborden maar als ondernemer of ZZP-er kun je dat niet altijd, je staat er dan alleen voor en dat kan je onzeker maken in je rol. Als ondernemer/ZZP-er moet je het vaak van je persoonlijke skills hebben en, welke dat bij jou ook zijn, je presteert nu eenmaal beter als je mentaal gezien lekker in je vel zit. Coaching/klankborden zal je dus zakelijk gezien gewoon helpen!

Sommige werkgevers gunnen hun personeel coaching als dat nodig is, want ook dan geldt dat een mentaal stabiele werknemer betere prestaties levert en de kosten van langdurige ziekte/uitval zijn daarnaast vele malen hoger (uitval door mentale klachten duurt gemiddeld 55 dagen en een dag kost Euro 241 - bron NEA 2015) .

Als ondernemer/ZZP-er ben je natuurlijk ook gewoon een mens met wensen, lastige eigenschappen, onzekerheden, problemen en schijnbaar onmogelijke doelen zoals ik heb genoemd onder het tabje 'Coaching'. Bekijk die pagina daarom ook even!

Ik heb mijn jarenlange ervaring in het zakenleven gecombineerd met mijn kennis van en talenten op het gebied van coaching  in het product 'Coaching voor Ondernemers/ZZP-ers'. Bij dit product richt ik mij voornamelijk op ZZP-ers, het MKB, en non-profit instellingen. Ik heb bijvoorbeeld een programma ontwikkeld voor werkgevers en werknemers om uitval door mentale klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Hieronder een gratis flyer voor je. Als je geïnteresseerd bent kan ik je ook gratis en vrijblijvend een brochure daarover sturen. Vraag me er maar naar! 

Download gratis & vrijblijvend!
VtHCoaching Flyer Burnout wat te doen als.pdf (411.28KB)
Download gratis & vrijblijvend!
VtHCoaching Flyer Burnout wat te doen als.pdf (411.28KB)

 

 

 


Naast de vraagstukken van persoonlijke aard kan ik je helpen als je wilt klankborden over typische zakelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer:

  • het je niet lukt om je strategie te formuleren of uitgevoerd te krijgen,
  • je scherper wil krijgen wat je nu eigenlijk wil,
  • je je personeel niet gemotiveerd, in beweging of in de juiste richting krijgt,
  • je met een lastige beslissing zit,
  • het echt anders moet maar je niet weet hoe, of
  • je met typische issues van persoonlijke aard zit die iedereen en jij dus ook kan hebben (zie tabje 'coaching')?

Ook met andere zakelijke vragen help ik je als coach graag.

Als klant bepaal jij zelf jouw doelen. Die kunnen zowel persoonlijk of professioneel of beide zijn. Ik ondersteun je bij het formuleren daarvan maar geef daartoe geen oplossingen of antwoorden. Ik help je om die zelf te bepalen en ook om de middelen die je nodig hebt om je doelen te bereiken, die je allemaal al in je hebt, te activeren en in te zetten om zo je doel te bereiken.

Ik coach vanuit de NLP gedachte. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat is niet een theorie of een model maar een manier om je bewust te worden van je onbewuste competenties en van bepaalde technieken waardoor je meer begrip krijgt van en grip krijgt op de realiteit en je zo voor jou belangrijke waarden/doelen kunt vervullen. 

 

Werkwijze

Ik doe altijd een gratis eerste afspraak. Dat kan en gebeurt meestal telefonisch. We praten dan al wat luchtig over wat je zoekt of zou willen en wennen zo vast een beetje aan elkaar. Het moet immers wel klikken met je coach en ook als coach heb je graag een klik met een klant. 

Daarna krijg je een intakeformulier opgestuurd en spreken we een eerste sessie af waarin we het formulier uitvoerig bespreken en je doel helder vaststellen. De coaching is dan al begonnen. Altijd zullen we flink wat tijd besteden aan probleemverkenning en doelbepaling. Niet zelden blijkt namelijk dat de wens van de klant, het doel, na een uitvoerig gesprek daarover uiteindelijk anders luidt dan eerst gedacht en ook de vertreksituatie is soms anders dan men dacht.  

Hoe we dan verder gaan hangt van jouw doel af. Heb je een omlijnde hulpvraag, specifiek doel of wens je te klankborden? Is dat een eenmalige sessie, spreken we een aantal sessies af of ben ik bijvoorbeeld op afroep beschikbaar om je te coachen of met je te klankborden? Aan de hand van jouw specifieke situatie en behoefte kan ik je dan een indruk geven van de kosten. Ik noem dat trouwens liever de 'investering'. Als ondernemer ken je dat begrip als het goed is.

 

De investering (of kosten zo je wilt).

Die hangt helemaal af van wat je wilt, wat je zoekt. Het is mijn missie om belangrijk te zijn voor mensen door ze te helpen het leven te beleven dat ze verdienen. Ik wil daar laagdrempelig in zijn om het zo voor (bijna) iedereen mogelijk te maken. Ik stel voor dat je contact met me opneemt voor een gratis eerste afspraak zoals hierboven bij werkwijze beschreven.  

Zakelijk gezien zijn de kosten voor coaching aftrekbaar voor de belasting en ook de btw krijg je terug.

 

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Op al mijn diensten zijn mijn algemene voorwaarden en privacy statement van toepassing. Deze vind je op de tab 'contact'.